Khảo sát địa hình bằng máy bay không người lái đang ngày càng phổ biến bởi những lợi ích lớn lao của nó mang lại. So với những công cụ khảo sát đo lường truyền thống như máy toàn đạc, máy thu GNSS 2 tần số, một chiếc UAV khảo sát mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc, làm việc bao quát một khu vực rộng lớn trong một thời gian ngắn, giảm tải khối lượng công việc cho các kỹ sư, độ chính xác cao đảm bảo kỹ thuật.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *